Creare Website de Prezentare

Majoritatea romanilor cauta verifica astazi online, orice afacere cu care interactioneaza!

 

Echipa WebSketch analizeaza fiecare business si profil de business pentru a intelege particularitatile sale.

Experiența noastră in vanzari împreună cu competențele noastre digitale vor da nastere unui de prezentare ușor de utilizat și elegant.

[us_separator size="small"][us_iconbox icon="fas|thumbs-up" title="Oferim întâi CALITATE"]Majoritatea clientilor nostri sunt incantati de serviciile noastre si ne aleg in continuar epentru a le administra site-urile ori de cate ori este nevoie.[/us_iconbox][us_separator][us_iconbox icon="fas|mobile-alt" title="Web Design Responsive"]Toate site-urile livrate de noi, sunt optimizate pentru dispozitivele mobile, by default. Este imperios necesar astăzi , să ai un website ce poate fi vizitat de pe orice dispozitiv și să arate bine![/us_iconbox]
[us_image_slider ids="13851,13852" autoplay="1" style="phone6-2"]
[us_separator size="small"][us_iconbox icon="fas|server" title="Găzduire web rapidă"]Găzduirea web a site-ului tău este procesorul laptopului sau telefonului tău. Cu cât este mai performant, cu atât site-ul tău se va încarcă mai repede. Putem discuta pe cifre însă te-am plictisi. Cu noi, stai fără griji![/us_iconbox][us_separator][us_iconbox icon="fas|globe" title="Servicii web complete"]Atunci când vine vorba de online, noi le avem pe toate! Oferim servicii complete indiferent de tipul afacerii tale. Astfel, te vei poziționa cât mai corect în online, față de concurență .[/us_iconbox]
[us_cta title="Ai intrebari?" btn_label="INTREBARI FRECVENTE" btn_link="url:%23faq|||"]Acceseaza sectiunea noastra de intrebari frecvente![/us_cta]
[us_grid post_type="us_portfolio" taxonomy_us_portfolio_category="site-de-prezentare" items_quantity="4" items_layout="portfolio_10" type="masonry" items_gap=""]
Ce spun clienții noștri?
[us_separator size="small"][us_carousel post_type="us_testimonial" items_layout="testimonial_5" columns="1" carousel_dots="1"]

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

[us_separator size="small" show_line="1"]
[us_image image="14094" size="full" align="center" animate="wfc"]
[us_separator size="large"][us_separator size="large"]

Bugetul este stabilit în funcție de complexitatea proiectului și de funcționalitățile dorite. Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de cerere oferta, iar Victor, asistentul nostru digital, calculează bugetul automat în 95% din cazuri!

Deadline-ul se stabilește tot în funcție de complexitatea proiectului. În general livrăm un site de prezentare în 30 zile, dar pentru proiecte mai mari este nevoie de mai mult timp.

Vom avea nevoie de la tine de anumite informații astfel încât să înțelegem cât mai bine business-ul tău, de poze și de suport pe partea de feedback/modificări. De restul ne ocupăm noi!

Folosim platforme CMS pentru a eficientiza costurile tale, pentru o administrare mai ușoară și pentru update-uri ulterioare. Pentru site-uri de prezentare folosim WordPress, dar lucrăm și custom dacă este nevoie.

Da, avem toate departamentele de suport de care ai nevoie. Textele de prezentare sunt bugetate în oferta noastră.

Desigur, site-ul va fi complet adaptabil pentru orice device.

Este simplu. Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de cerere oferta, iar Victor, asistentul nostru digital, te va contacta in scurt timp!

[us_cta title="Vrei sa colaboram?" btn_label="CERE OFERTA!"]Poți obține o oferta personalizată completând formularul nostru în doar 1 minut![/us_cta]

fhgjfg


 

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE SI PRESTARI SERVICII INFORMATICE

Nr. 39 din 13.12.2020

 

PARTILE CONTRACTANTE

SC. WEBSKETCH S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str Drumul Padurea Neagra, nr 19-85, cod postal 014044, tel/fax 0723.462.421, cont virament nr. RO49INGB0000999906907496, deschis la ING Otopeni, cod fiscal 38234548, reprezentata prin Andrei Alexandru Codrin, in calitate de EXECUTANT,

si

  , cu sediul in Municipiul Bucuresti, Strada Lamotesti, Nr. 4, Bloc 5, Scara 1, Apartament 20, cam.1, Sector 4, cu date de identificare fiscala, respectiv CIF : 40537799, reprezentata prin , in calitate de BENEFICIAR,

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie instalarea si punerea in functiune de catre prestatorul de servicii a urmatoarelor module informatice:

2.2. Cererile de schimbare a solutiilor avizate, precum si/sau solicitarile de lucrari suplimentare ale beneficiarului vor fi analizate de prestatorul de servicii, iar in caz de acceptare vor fi considerate ca lucrari noi care vor face obiectul unor acte aditionale la prezentul contract.

2.3. Beneficiarul poate sa verifice pe parcursul executarii lucrarilor modul in care prestatorul de servicii indeplineste clauzele prezentului contract.

2.4. Prestatorul de servicii isi rezerva dreptul de autor asupra lucrarilor informatice realizate cu ocazia instalarii si punerii in functiune a sistemului informatic la beneficiarul lucrarii.

 

 1. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Instalarea si punerea in functiune a modulelor respective se va efectua de catre prestatorul de servicii in termen de 6 saptamani de la data semnarii prezentului contract, conform specificatiilor din anexa.

3.2. La incheierea termenului prezentului contract, partile pot conveni prelungirea acestuia in cazul in care situatia o impune.

 

 1. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Costul lucrarilor de instalare si de punere in functiune a modulelor necesare activitatii de informatica este de 3895 LEI.

Plata se va realiza integral, inainte de inceperea lucrarilor.

4.2. Decontarea sumei cuvenite prestatorului de servicii se va efectua prin conturile mentionate in partea introductive sau in numerar la casieria prestatorului de servicii, pe baza documentelor prevazute de lege (facturi, chitante, devize, procese-verbale de receptie etc.).

 

 1. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

5.1. Prestatorul de servicii se obliga:

 1. sa instaleze si sa puna in functiune modulele prevazute de prezentul contract si (eventual) de actele aditionale la acesta;
 2. sa asigure buna functionare a produselor informatice contractate, conform specificatiilor din anexa/comenzile in baza carora s-au instalat si pus in functiune, fara modificari functionale;
 3. sa se incadreze in conditiile minimale prevazute pentru buna executare a fiecarei lucrari in parte;
 4. de comun acord cu beneficiarul sa stabileasca si apoi sa respecte termenele de predare a lucrarilor;
 5. sa asigure instruirea personalului beneficiarului in vederea asigurarii  exploatarii corecte a sistemului informatic;
 6. sa pastreze confidentialitatea lucrarilor conform angajamentului anexa.

 

 

 

5.2. Obligatiile beneficiarului sunt urmatoarele:

 1. sa-si asigure mijloacele finaciare necesare pentru achitarea valorilor prevazute in contract.
 2. sa asigure plata lucrarilor efectuate de prestatorul de servicii in cel mult 3 zile de la data primirii facturii;
 3. sa puna la dispozitia prestatorului de servicii datele, informatiile si documentele necesare acestuia si sa creeze conditii corespunzatoare de lucru;
 4. sa nu efectueze, pe parcursul executarii lucrarilor, modificari sau adaptari la cele preluate, fara acordul scris al prestatorului de servicii.

 

 1. FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la  termen  sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege.

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile, producerea  evenimentului si sa ia toate  masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

6.3. Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

 

 1. INCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatoresti, in  cazul in care una dintre parti:

 1. in termen de 30 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin si nu ia masuri in consecinta;
 2. este declarata in incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare judiciara (faliment) inainte de inceperea executarii clauzelor prezentului contract;
 3. cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti.

7.2. Contractul poate inceta, de asemenea, daca ambele parti convin astfel precum si din orice alte cauze prevazute de lege.

7.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract  o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

7.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 

 

 1. ALTE CLAUZE

8.1. Nerespectarea de catre beneficiar a conditiilor prevazute de punctul 5.2, atrage dupa sine plata unor penalitati de 10% din valoarea lucrarii executate, pentru fiecare zi de intârziere.

 

 1. DISPOZITII FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

9.3. Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, din care 1 exemplar la prestatorul de servicii si 1 exemplar la beneficiar.

 

 

EXECUTANT,                                                                                      BENEFICIAR,

ANDREI ALEXANDRU CODRIN                                                  LUMINITA IVANICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

la contractul nr. 39 din 13.12.2020

 

 

Angajament

 

 

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre

S.C. WEBSKETCH S.R.L. si S.C. IVANKA BEAUTY S.R.L si este conex contractului incheiat intre acestea, inregistrat sub nr. 39 din 13.12.2020.

 

 

 1. OBIECT

 

 1. Datele, informatiile si documentele obtinute de C. WEBSKETCH S.R.L si S.C. IVANKA BEAUTY S.R.L, ca efect al executarii contractului sus- mentionat sunt strict confidentiale.
 2. In sensul prevederilor pct. 1 sunt confidentiale urmatoarele date, informatii si documente: 
 3. Numere de telefon, adrese de email, date de identificare ale firmelor parte din contract
 4. Toate informatiile transmise prin email intre cele 2 firme, si care fac obiectul desfasurarii contractului
 5. Credentiale website, credentiale email, credentiale server gazduire web.
 6. Documente ce fac obiectul contractului intre cele 2 firme

 

 

 1. SFERA CIRCULATIEI DATELOR, INFORMATIILOR SI DOCUMENTELOR

 

 1. C. WEBSKETCH S.R.L. si S.C. IVANKA BEAUTY S.R.L poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie date ori documente din cele mentionate la pct. 2 sau/si 3 din prezentul angajament numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
 2. Persoanele implicate in executarea sus-mentionatului contract, si anume managerii, contabilii, consilierii juridici, precum si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui datele, informatile si documentele confidentiale, cu exceptia cazului in care una din parti ale acestui angajament aproba in scris aceasta posibilitate.
 3. C. WEBSKETCH S.R.L. si S.C. IVANKA BEAUTY S.R.L, vor  folosi  datele,  informatiile  si  documentele  numai  in  scopul  luarii unor decizii cu privire la executarea contractului, fiind tinut sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

 

   III. DURATA ANGAJAMENTULUI

 

 1. Durata prezentului angajament este de 1 AN incepand cu data semnarii acestuia, in afara de cazul in care una dintre parti notifica, in scris, celeilalte parti incetarea lui inainte de termen.
 2. Notificarea prevazuta la pct. 6 trebuie facuta cu 20 zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

 

 1. SANCTIUNI IN CAZ DE NERESPECTARE A ANGAJAMENTULUI

 

 1. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri in functie de prejudiciul produs.
 2. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
 3. daca datele, informatiile sau documentele erau cunoscute inainte de a fi  fost obtinute de la C. WEBSKETCH S.R.L. sau S.C. IVANKA BEAUTY S.R.L
 4. daca datele, informatile sau documentele au fost primite dintr-o sursa neconventionala;
 5. daca dezvaluirea datelor, informatiilor sau documentelor s-a facut dupa  ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
 6. daca datele, informatiile sau documentele erau de circulatie publica la  data dezvaluirii lor;
 7. daca C WEBSKETCH S.R.L. sau S.C. IVANKA BEAUTY S.R.L a fost obligat(a) in mod legal sa dezvaluie datele, informatiile sau documentele respective

 

 

 

 1. INCETAREA ANGAJAMENTULUI

 

 1. Incetarea angajamentului are loc la data stabilita la pct. 6.
 2. Incepand cu data incetarii lui, datele, informatiile si documentele prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

 

 

Prezentul angajament a fost intocmit si semnat astazi 13.12.2020 in 2 exemplare, din care 1 exemplar la SC WEBSKETCH SRL si 1 exemplar la S.C. IVANKA BEAUTY S.R.L 

 

 

 

SEMNATURILE PARTILOR

 

 

SC WEBSKETCH SRL                                                                                          S.C. IVANKA BEAUTY S.R.L

ANDREI ALEXANDRU CODRIN                                                                                        LUMINITA IVANICI                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Leave this empty:

Signature arrow

Signed by Codrin Andrei
Signed On: January 20, 2021

Signature Certificate
Document name: fhgjfg
lock iconUnique Document ID: c7ab7c19d2b3f77b49f2ce7a5ba2953714501237
Timestamp Audit
January 20, 2021 6:17 pm EETfhgjfg Uploaded by Codrin Andrei - websketchromania@gmail.com IP 79.115.156.84, 79.115.156.84